Hankeraportit ja selvitykset


Andreasen, J. (2015). Nordic Survey: Nordic Drama Pixi 2015. Drama teaching and education in the Nordic Countries. Voldby, Hammel, Denmark: a’jon

Fancourt D. & Finn S. (2019). What is the evidence on the role of the arts in improving health and well-being? A scoping review. World Health Organization

Halme, K., Karimäki, R. & Rusanen S., toim. (2016). TAIKAVA-kehittämishankkeen raportti 2014-2016

Lehtinen L. (toim.) (2021). Unelmien performanssi. Luovan työnhakuvalmennuksen toteuttaminen soveltavan teatterin ja kehollisten menetelmien sekä tulevaisuusohjauksen avulla. Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu.

Opetushallitus (2011). Selvitys lukiodiplomien suorittamisesta

Opetushallitus (2020). ​Selvitys taiteen perusopetuksen järjestämisestä lukuvuonna 2019–2020

Teatterikeskus ry. (2013). Teatteri liikkeessä ja lähellä. Suomalaisen teatterin kehittämisohjelma