Historia

Koulujen luovan toiminnan yhdistys ry. – Föreningen för skapande verksamhet i skolan rf. perustettiin 17.2.1972 Hotelli Helsingissä. Perustamassa oli 45 eri alojen opettajaa.

Yleiskokouksessa 21.3.1972 hyväksyttiin yhdistykselle säännöt, valittiin puheenjohtajaksi Ritva Laatto sekä 10 hallituksen jäsentä.

Vuonna 1973 säännöt rekisteröitiin virallisesti ja ne uudistettiin 1978.

Vuonna 1991 nimeksi vaihdettiin Ilmaisukasvatus – Dramapedagogik ry. Sen epävirallisena lyhenteenä käytettiin nimeä ILKA.

Nykyinen virallinen lyhenne FIDEA oli käytössä kansainvälisissä yhteyksissä jo ennen kuin yhdistys muutti 2001 nimekseen Suomen draama- ja teatteriopetuksen liitto ry, Drama- och teaterundervisning i Finland rf, englanniksi Finnish Drama/Theatre Education Association.

KIERTOKIRJEESTÄ SÄHKÖPOSTIIN JA OMIIN KOTISIVUIHIN
Alkuaikoina vahalle kirjoitetut ja myöhemmin valokopioina monistetut kiertokirjeet lähetettiin postitse jäsenille alusta alkaen, useimmiten neljä kertaa vuodessa. Jäsenkirjeet ovat 2000-luvulla muuttuneet pääasiassa sähköpostitse lähettäviksi tiedotteiksi. Vuonna 2003 FIDEA sai oman kotisivun.

LAUSUNTOJA, VETOOMUKSIA, JULKILAUSUMIA


Opetusministeriölle, kouluhallitukselle, opetushallitukselle ja tiedostusvälineille on annettu useita luovan toiminnan, ilmaisutaidon ja draaman tärkeyttä korostavia lausuntoja opettajien koulutuksesta, opetussuunnitelmista, tuntijaosta, vammaisten opettamisesta, väkivaltaviihteestä ym. jo perustamisvuodesta 1972 alkaen.

Drama Borealen yhteydessä 1997 laadittiin julkilausuma, jossa vaadittiin
1) draamapedagogiikan professuuria,
2) draaman ja teatterikasvatuksen mahdollisuuksien hyödyntämistä itsenäisenä oppiaineena ja opetusmenetelmänä varhaiskasvatuksesta aikuiskoulutukseen sekä
3) alan opettajien korkeatasoista koulutusta ja kaikille opettajille mahdollisuutta suorittaa kurssi draamasta opetusmetodina.

Vetoomus lasten ja nuorten henkisen hyvinvoinnin puolesta laadittiin yhteistyössä teatterikasvatustyöryhmä Dialogi 2:n kanssa 2006 YHDESTOISTA HETKI – kampanjan yhteydessä.

Teatteritaide oppiaineeksi perusopetukseen! –julkilausuman laati syyskuussa 2009 työryhmä, jonka 14 jäsenestä oli 8 fidealaisia: neljä entistä puheenjohtajaa (Maissi Salmi, Annemari Untamala ent. Toivonen, Marjo-Riitta Ventola ja Anne Sandström), hallituksen jäsen Tapio Toivanen sekä Birgitta Snickars von Wright ja Riitta-Mari Punkki-Heikkinen.

KIRJAN JULKAISEMINEN FIDEAN ALKUAIKOINA RANTAUTTI ’LUOVAA TOIMINTAA’ SUOMEEN
Yhdistyksen aloitteesta saatiin Kustannusosakeyhtiö Tammi kiinnostumaan jo useille kielille käännetyn, englantilaisen Brian Wayn 1967 kirjoittaman kirjan suomentamisesta. Käännöstyötä varten perustettiin terminologinen työryhmä miettimään hyviä suomalaisia vastineita eri draama- ja teatteripedagogisille käsitteille.

Brian Way: Development through Drama (Longman Group Ltd 1972) ilmestyi nimellä Luova toiminta ja persoonallisuuden kehittäminen (Tammi 1976, suom. Tintti Karppinen). Kirjalla oli niin hyvä menekki, että siitä otettiin toinen painos vuonna 1979.