Kansainvälinen toiminta

Nordic Drama Conference 9.1.2021

Kansainvälinen toiminta

FIDEA toimii tiiviissä yhteistyössä sekä muiden maiden että kansainvälisten draama- ja teatterijärjestöjen kanssa. Tintti Karppinen on FIDEAn hallituksen kansainvälisistä asioista vastaava ja tiedottaa jäsenille alan koulutuksista, kongresseista ja muista tapahtumista sekä hoitaa yhteistyöprojekteja.​

​FIDEA on IDEAn jäsen
FIDEA on ollut IDEAn – International Drama/Theatre and Education Association – varsinainen jäsen sen perustamisesta vuonna 1992 lähtien.  Kaikki FIDEAn jäsenet ovat automaattisesti myös IDEAn jäseniä.

IDEA LYHYESTI
IDEA perustettiin Portossa, Portugalissa vuonna 1992. Aktiivit perustajajäsenet olivat jo vuosia osallistuneet  kansainvälisen harrastajateatterijärjestön AITA/IATAn järjestämiin Drama-in-Education -kongresseihin Itävallassa ja halusivat oman, erityisesti draama- ja teatteripedagogiikkaan keskittyvän kansainvälisen järjestön.IDEAn johto koostuu kolmesta komiteasta:
EC- Executive Committee;
GMC -General Meeting Committee ja
AC –Accountancy Committee.
Kaikkien näiden jäseniä kutsutaan yhteisnimellä EOs (Elected Officers ) ja kokousta kutsutaan kirjainlyhenteellä EOM  (Elected Officers Meeting).

Ylintä päätösvaltaa käyttää GC (General Council), joka koostuu kaikkien jäsenjärjestöjen edustajista.

Joka kolmas vuosi pidetään World Congress. Seuraavan maailmankongressin oli määrä olla heinäkuussa 2020 Pekingissä, mutta koronavirus estää kongressin toteutumisen. Kongressin yhteydessä on aina yleiskokous GCM (General Council Meeting), jossa valitaan uudet jäsenet komiteoihin kolmeksi vuodeksi. GCM pidetään lisäksi kerran myös kongressien välissä.

IDEA toimii yhteistyössä myös muiden kansainvälisten taidekasvatusjärjestöjen kanssa. WAAE (World Alliance for Arts Education) on neljän kansainvälisen organisaation yhteistyöelin, johon kuuluvat IDEAn lisäksi ISME (International Society for Music Education), InSEA (International Society for Arts in Education) ja WDA (World Dance Alliance). WAAEssa järjestöjen presidentit kokoontuvat vuosittain ja valitsevat keskuudestaan puheenjohtajan. 

​IDEA on verkottunut myös alueellisesti. IDEA Europe kokoontuu vuosittain ja sen toimintaa johtaa Coordination Committee.