Kunniagalleria

FIDEAn kunniagalleriaan on koottu sekä yhdistyksen kunniajäsenet että yli 40 fidealistia, jotka ovat tehneet erityisen ansiokasta työtä draama- ja teatteriopetuksen edistämiseksi. Kunniagalleriaa täydennetään jatkossakin hallituksen toimesta ja myös jäsenet voivat ehdottaa sinne alan merkkihenkilöitä. Kunniafidealisti on sekä kunniajäsen että fidealisti.

​Jokaisella yhdistyksellä on se jokin ”kantava voima”, henkilöitä, jotka luovat yhdistyksen hengen ja merkityksen. Niin FIDEAllakin. 
Vuonna 2018, kansainvälisenä IDEA -päivänä 27.11., FIDEA juhli kunniagallerian avajaisia ja myönsi yhdistyksen toiminnassa erityisen ansioituneille jäsenilleen fidealistin arvonimen kunniakirjan kera.

FIDEAn kunniagalleria on perustettu emeritus lehtori Erkki Laakson aloitteesta.

KUNNIAPUHEENJOHTAJA 

Tintti Karppinen (s. 1946)
Kunniapuheenjohtajan arvonimi myönnettiin Tintti Karppiselle 25.11.2012, perusteluina mm. monivuotinen puheenjohtajuus, kiistaton johtohahmo taistelussa draama-oppiaineen puolesta, alan oppikirjojen kääntäminen suomeksi, vertaansa vailla oleva kansainvälinen toiminta IDEAn eri luottamustehtävissä, mm. varapuheenjohtajana sekä FIDEAn jäsenistölle suunnattu intensiivinen tiedotustoiminta. Nimitykset ”Mama Draama” ja  suomenkielisen draaman ”Grand Old Lady” tekevät oikeutta hänen työpanokselleen suomalaisen draaman ja draamayhteisön hyväksi. Lisäksi hän on tehnyt merkittävän uran IDEA Euroopan johdossa, UNESCOn taidekasvatusprojekteissa sekä kouluttajana ja luennoitsijana kansainvälisissä draamakongresseissa ja -seminaareissa.

KUNNIAJÄSENET

Tarja Halonen (s. 1943)
Tarja Halonen on koko maineikkaan työuransa ajan niin kansanedustajana, ministerinä kuin Tasavallan presidenttinäkin kiinnittänyt aivan erityistä huomiota niihin keskeisiin periaatteisiin ja arvoihin, jotka ovat myös draamakasvatuksen tärkeimmät tavoitteet: sosiaalisesti tasa-arvoisen kansalaisyhteiskunnan kehittäminen, oikeudenmukaisuus ja jokaisen ihmisoikeuksien kunnioittaminen kaikkialla maailmassa.
Tarja Halonen on myös Työväen Näyttämöiden liiton kunniapuheenjohtaja, ja hän on perustellut poikkeuksellisen ansiokkaasti draamakasvatuksen tarpeellisuutta kouluopetuksessa ja yhteiskunnan eri aloilla. Hän on nostanut esille mm. draaman keinot syrjinnän ehkäisemisessä sekä sosiodraaman soveltuvuuden, kun etsitään ratkaisuja arjen ristiriitoihin tai poliittisiin konfliktitilanteisiin.

Erkki Laakso (s. 1937)

Draamapedagogiikan emeritus lehtori Erkki Laakso nimitettiin kunniajäseneksi vuonna 2002. Hän on ollut mukana FIDEAssa jo vuodesta 1974 alkaen ja on pitkän linjan draamavaikuttaja Suomessa. Hän veti mm. Oulun toimintapistettä ja oli ensimmäisen Suomessa vuonna 1997 järjestetyn pohjoismaisen Drama Borealen puheenjohtaja. Erkki on kouluttanut tulevia ja jo virassa toimivia opettajia vuosikymmenien ajan Jyväskylän yliopistossa. Eläkkeellä ollessaan hän teki vielä väitöskirjan vuonna 2004. Tämä kansainvälistä arvostusta ja kiinnostusta saanut  FIDEAn kunniagalleria on toteutettu Erkin aloitteesta.

Tauno Lehtihalmes (1916-2004)
Näyttelijä, ohjaaja ja teatterinjohtaja Tauno Lehtihalmes oli FIDEAn ensimmäinen kunniajäsen ja ehti olla FIDEAssa sen alkuvuosista lähtien kolmenkymmenen vuoden ajan. Hän teki mittavan työuran maamme teatteritaiteen kehittämiseksi, myös harrastus- ja yhdistystoiminnassa, sekä edisti kulttuuritoimintaa monin tavoin eri puolilla Suomea.

Mika Myllyaho (s. 1966)
Kansallisteatterin pääjohtaja Mika Myllyaho nimitettiin FIDEAn kunniajäseneksi kansainvälisenä IDEA -päivänä 27.11.2013.  Mika on varsinainen teatteritaiteen Leonardo da Vinci ja ehtinyt tehdä paljon: ohjata, näytellä niin teattereissa kuin elokuvissakin, opettaa, kirjoittaa näytelmiä ja tehdä julkisesti ansiokasta työtä ilmaisukasvatuksen puolesta. Pääjohtajakautenaan hän on tukenut ja laajentanut määrätietoisesti nuorten ilmaisukasvatusta ja nostanut merkittävästi sen statusta.
 
Jani Toivola (s. 1977)
Näyttelijä ja kansanedustaja Jani Toivola nimitettiin FIDEAn kunniajäseneksi myös kansainvälisenä IDEA -päivänä 27.11.2013.  Hän on tehnyt todella merkittävää työtä draamakasvatuksen puolesta sekä virallisissa elimissä poliitikkona että ruohonjuuritasolla kiertämällä maatamme   teatteriopetuksen lähettiläänä niin kouluissa kuin erilaisten järjestöjen tilaisuuksissa.

Anna-Lena Østern
Anna-Lena Østern nominerades till FIDEAs hedersmedlem år 2016 för speciellt förtjänstfullt arbete i utvecklingen av finländsk dramafostran. Anna-Lena har bidragit starkt till att knyta våra kontakter till den nordiska dramafamiljen och varit den som redan tidigt hade en klar vision om att drama borde vara ett eget skolämne och konstämne. Oförglömliga är de ord hon nämnt i sin forskning ”I touch the future – I teach drama”.

FIDEALISTIT

Idealisti on sanakirjan mukaan ihanteellinen, jalosti ajatteleva ihminen; haaveilija. Fidealistit ovat valjastaneet nämä hyveet vapaaehtoiseen työhön draama- ja teatteriopetuksen edistämiseksi. Siksi nimi tässä Kunniagalleriassa on sekä kiitos arvokkaasta työstä FIDEAssa että ikuistettua tietoa alan suomalaisista pioneereista ja merkkihenkilöistä: