Linkit

Kansainvälisiä järjestöjä​ ja tapahtumia

AITA/IATA – Kansainvälinen harrastajateattereiden kattojärjestö

CARPA – The Colloquium on Artistic Research in Performing Arts
EDERED – European Drama Encounters – Rencontres Européennes de Drama
BUT – Der Bundesverband TheaterpädagogikIDEA – International Drama/Theatre and Education Association -kattojärjestö

SAR – Society for Artistic Research
TENet-Gr – Hellenic Theatre/Drama & Education Network
WAAE – World Alliance for Arts Education

Pohjoismaisia järjestöjä ja tapahtumia

Drama Boreale
DTP – 

Drama- og teaterpedagogene, Norja
FLISS – Félag um leiklist í skólastarfi, Islanti
The Nordic Arts & Health Research Network
RAD – Riksorganisationen Auktoriserade Dramapedagoger, Ruotsi

Kotimaisia järjestöjä

Suomen Assitej ry – Lasten- ja nuortenteatterijärjestö
CUPORE – Kulttuuripoliittinen tutkimuskeskus
DOT – Föreningen för Drama och Teater, DOT rf
DROP – Keski-Suomen draamaopettajat ry.
ETOL – Esittävien Taiteiden Oppilaitosten Liitto ry.
Lukukeskus
SHT – Suomen harrastajateatteriliitto
Suomen lastenkulttuurikeskusten liitto
Suomen taide- ja kulttuurikasvatuksen observatorio
Tinfo – Teatterin tiedotuskeskus > tilaa uutiskirje
TNL – Työväen Näyttämöiden Liitto
TPO – Taiteen perusopetusliitto
Äidinkielen opettajain liitto

Kotimaisia hanke-, tapahtuma- ja teemasivuja

ArtsEqual – Taideyliopiston koordinoima tutkimushanke
CERADA – Taidekasvatuksen tutkimuskeskus
Bravo! – Kansainvälinen lasten ja nuorten esittävän festivaali 
Satupäivä – Valtakunnallista Satupäivää vietetään vuosittain 18.10.
Sivistys+ – Sitran projekti

Taidetestaajat – Hanke tarjoaa lisäresurssin koulun taidekasvatukseen sekä kansalais- ja demokratiakasvatukseen
Taikusydän – Taiteen ja hyvinvoinnin valtakunnallinen yhteyspiste > tilaa uutiskirje
Teatterilaiva – Aalloilla seilaava teatterifestivaali harrastajille

Keskeiset teatteri- ja draamaopetuksen alan ammatti- ja keskusliitot

CEFISTO – Centralförbundet för Finlands Svenska Teaterorganisationer
FSL – Finlands Svenska Lärarförbund 
OAJ – Opettajien ammattijärjestö/ Pedagogisten opettajajärjestöjen edustajisto
STEFI – Suomen teatterit ry., ammattiteattereiden edunvalvonta- ja työnantajajärjestö
Teatterikeskus – Esittävän taiteen vapaan kentän ammattiyhteisöjen palvelu- ja edunvalvontajärjestö
Tem

e – Teatteri- ja mediatyöntekijöiden liitto