Lukio

Draama ja teatteri lukiossa

Teatterin lukiodiplomin ohjeet 31.7.2016 jälkeen lukio-opintonsa aloittaneille opiskelijoille

Teatterin lukiodiplomia edeltävät opinnot
OPH:n esimerkkikokonaisuus teatterin lukiodiplomia edeltävien opintojen tavoitealueista ja tavoitteista

Testattua hyvää opetusmateriaalia lukio-opetukseen

Eurooppalaisen teatterin historia. (1993, 2005, 2016). 55 Teatterikorkeakoulun julkaisusarja
Käsikirjoitus ja kuvatoimitus: Dos., FT Pentti Paavolainen (2016, 2005, 1993), FT Jukka von Boehm (2016), FM Anne Makkonen (2005)

Kilkku, E. (2017). Teatterin tyylilajit : käytännön opas. Kemi: Nordbooks

Nykyteatterin rihmastoja – ​Teatterin lukiodiplomin e-oppimateriaali OPH:n sivuilla