Opettajakoulutus

Missä voi opiskella draaman ja teatterin aineenopettajaksi?
​Peruskoulun ja lukion opettajan kelpoisuus


​Draamakasvatuksen opinnot
, Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto
*Jos sinulla on jo jonkun toisen peruskoulun tai lukion oppiaineen opettajan pätevyys

Teatteriopettajan maisteriohjelma, Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu
​*Jos sinulla on jo teatterialan kandidaatin tutkinto

Missä voi opiskella yleisen kelpoisuuden teatteriopettajaksi?
Teatterialan pedagogiset asiantuntijatehtävät ja taiteen perusopetus


​Teatteri-ilmaisun ohjaaja (AMK)
, Turun Ammattikorkeakoulun Taideakatemia

Scenkonstpedagog (YH), Yrkeshögskolan Novia