Opinnäytteet

Hirvonen, K. (2015). ”Musta teatterissa parasta oli kaikki” : Teatterikasvatus osana varhaiskasvatusta [Opinnäytetyö, Tampereen ammattikorkeakoulu].

Martikainen, E. (2021). ​Opettajien kokemuksia digitaalisesta draamakasvatuksesta [Opinnäytetyö, Itä-Suomen yliopisto].