FIDEA​Drama och teaterundervisning i Finland rf

FIDEA – Drama- och Teaterundervisning i  Finland rf., uppgift är att främja och utveckla drama- och teaterfostran i vårt land. FIDEA fungerar som ett forum för olika föreningar och personer inom teater- och dramautbildning.

FIDEA grundades 1972 och har idag medlemmar spridda över hela Finland. Medlemskåren består av lärare, dramainstruktörer och studeranden ur olika sektorer som förenas av drama- och teaterverksamheten i olika former.

FIDEA – DRAMA- OCH TEATERUNDERVISNING I FINLAND RF:

• främjar dramaundervisningens ställning och drama som ett självständigt läroämne i skolorna
• utvecklar pedagogisk utbildning inom drama och teater
• anordnar kurser och fortbildningstillfällen
• håller kontakt med olika läroanstalter inom drama- och teaterutbildning
• samarbetar med instanser som anordnar annan utbildning inom sektorn
• fungerar som internationella IDEA:s, (International Drama/Theatre and Education Association) finländska medlemsorganisation
• håller kontakt med organisationer i andra länder samt utbildare inom sektorn
• förmedlar information om internationella kongresser och evenemang till medlemmarna
• samlar forskning och litteratur samt informerar om dem
• främjar samarbetet och diskussionen mellan personer och föreningar inom teater och drama