Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste
Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 §
Rekisterinpitäjä: FIDEA Suomen draama- ja teatteriopetuksen liitto ry
Osoite: FIDEA, c/o Karppinen, Väinölänkatu 8 B, 00610 Helsinki
Muut yhteystiedot: www.fideafinland.fi
Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa: Sari Äikää-Torkkeli, jäsensihteeri, jasensihteerifidea@gmail.com

Rekisterin nimi: FIDEA Suomen draama- ja teatteriopetuksen liitto ry:n jäsenrekisteri
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus: Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhdistyslain (503/1989) määräämä velvoite ylläpitää jäsenluetteloa sekä jäsenmaksutietojen ja yhteystietojen ylläpito yhdistyksen toimintaa varten.
Rekisterin käyttötarkoitus: Rekisteröidä FIDEA Suomen draama- ja teatteriopetuksen liitto ry:n jäseniksi hakeutuneet henkilöt ja yhteisöt.

Jäsenrekisteriin tallennetaan ne tiedot, jotka jäseneksi hakeutuva on itse antanut yhdistyksen käytettäväksi. 
Rekisterissä pidetään yllä myös seuraavia tietoja: tiedot maksetuista jäsenmaksuista.
Sähköiseen henkilörekisteriin tallennettuja henkilötietoja säilytetään jäsenyyden keston ajan. Yhdistyksen arkistossa säilytetään tiedot jäsenistä. 

Säännönmukaiset tietolähteet: Tietoja kerätään suoraan jäseneksi hakeutuvalta jäseneksi hakemisen yhteydessä. Jäsenillä on mahdollisuus itse päivittää tietonsa suoraan jäsenrekisteriin tai ottamalla yhteyttä jäsenasioita hoitavaan yhteyshenkilöön.
Tietojen säännönmukaiset luovutukset: Jäsenrekisterin tietoja ei luovuteta kaupalliseen tarkoitukseen tai kolmansille osapuolille.
Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle: Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet: Henkilötiedot siirtyvät selaimen välityksellä SSL-protokollalla salatun tietoliikenneyhteyden avulla palvelinympäristöön, jossa yhdistyksen sivuja ylläpidetään. Palvelinympäristö on vartioidussa ympäristössä ja fyysinen sekä tekninen sisäänpääsy tarjotaan sinne ainoastaan luvan saaneille.

Jäsenrekisterin käyttöoikeus on FIDEA Suomen draama- ja teatteriopetuksen liitto ry:n hallituksen nimeämällä toimihenkilöillä puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, jäsensihteeri, tiedottajat ja taloudenhoitaja, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään. Näillä henkilöillä on salassapitovelvollisuus.

Rekisteri ei sisällä henkilörekisterilain 11 §:ssä mainittuja arkaluonteisia tietoja.

Tarkastusoikeus: Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat tiedot. Tarkastuspyyntö osoitetaan joko kirjallisesti tai sähköpostilla rekisterinpitäjän edustajalle.

​Oikeus vaatia tiedon korjaamista: Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua. Tiedot korjaa rekisterin ylläpitäjä yhteistyössä virheellisen tiedon antaneen toimijan kanssa. Korjauspyyntö osoitetaan joko kirjallisesti tai sähköpostilla rekisterinpitäjän edustajalle.