Tutkimus ja kirjallisuus: väitöstutkimukset

Syys- ja kevätpäivät 1975-2022
LATAA Fidea historiikki (PDF) >>
(koonnut Mari Rusi-Pyykönen 30.8.2022)

​Kotimaisia väitöskirjoja draama- ja teatterikasvatuksesta

Muistattehan, että julkaisut ovat tekijänoikeussäännösten suojaamia teoksia. Teoksia voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.

Draama- ja teatterikasvatuksen määrittely ja taustoitus

Heikkinen, Hannu (2002). Draaman maailmat oppimisalueina : Draamakasvatuksen vakava leikillisyys. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto.

Uusitalo, Margit (2016). Olen ja ihmettelen : Maailmassa-olemisen näyttämö draaman merkityksen antajana Martin Heideggerin filosofian valossa. Jyväskylä: University of Jyväskylä. 

Draama ja teatteri varhaiskasvatuksessa

Korhonen, Riitta (2005). Pedagoginen draamaleikki kuusivuotiaiden esiopetuksessa : Opettajien kokemuksia draamaleikistä lasten oppimis- ja opetustilanteissa. Turku: Turun yliopisto. 

​Walamies, Molla. (2007). Eettinen kasvu ja dialogisuus draaman näyttämöllä : Valokiilassa päiväkodin draamaprosessi. Åbo: Åbo Akademis förlag.

Leikin ja draaman tutkimus

Bredikyte, Milda (2011). The zones of proximal development in children’s play. Oulu: University of Oulu.​

Draama ja teatteri opetuksessa

Arnolds-Granlund, Sol-Britt (2009). Beyond the obvious : Three acts in educational drama. Åbo: Åbo Akademi University Press.

​Toivanen, Tapio (2002). ”Mä en ois kyllä ikinä uskonu ittestäni sellasta” : Peruskoulun viides- ja kuudesluokkalaisten kokemuksia teatterityöstä. Helsinki: Teatterikorkeakoulu.

​Musiikkia ja draamaa yhdistävä väitöskirja

​Kuoppamäki, Anna (2015). Gender lessons: girls and boys negotiating learning community in Basics of Music. Helsinki: Taidekasvatuksen Sibelius-Akatemia.

Draama-/teatteriopettajan ja -ohjaajan toiminta

Heinonen, Sirkka-Liisa (2000). Ilmaisuleikit tarinan talossa : Analyysi ja tulkinta lastentarhanopettajan pedagogisesta toiminnasta varhaiskasvatuksen draaman opetuksessa. Tampere: Tampereen yliopisto, opettajankoulutuslaitos.

Rusanen, Soile (2002). Koin traagisia tragedioita – Yläasteen oppilaiden kokemuksia ilmaisutaidon opiskelusta. Acta Scenica. Teatterikorkeakoulu, tanssi- ja teatteripedagogiikan laitos. Helsinki: Yliopistopaino.

Silius-Ahonen, Ellinor (2005). Lärande som text : En dramapedagogiskt förankrad läsning av det kroppsliga, rumsliga och retoriska i kunskapsbildande processer. Åbo: Åbo Akademis förlag.

Stenberg, Pia-Riitta (2019). Osallistavan draamaprosessin yhteisöllinen suunnittelu : Pedagoginen malli ja toiminta digitaalisessa oppimisympäristössä. Joensuu: Itä-Suomen yliopisto.

​Viirret, Tuija Leena (2020). Dialogism as an integral element in process drama : Insights into a drama teacher’s artistic-pedagogical expertise. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto.

Prosessidraama

Asikainen, Sanna (2003).  Prosessidraaman kehittäminen museossa. Joensuu: Itä-Suomen yliopisto.

​Laakso, Erkki (2004). Draamakokemusten äärellä : Prosessidraaman oppimispotentiaali opettajaksi opiskelevien kokemusten valossa. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto.

Osallistujien kokemukset

Aaltonen, Heli (2006). Intercultural bridges in teenagers’ theatrical events : Performing self and constructing cultural identity through a creative drama process. Turku: Åbo Akademi University Press.​

Draama ja teatteri ammatillisessa koulutuksessa ​

Jansson, Satu-Mari (2015). Teatteri ja draama työn oppimismuotoina. Helsinki: Helsingin yliopisto, käyttäytymistieteellinen tiedekunta.

Häkämies, Annukka (2007). Metodilla on merkitys – muodolla on mieli : Draamatyöskentely mielenterveyshoitotyön ammattikorkeakouluopinnoissa. Tampere: Tampereen yliopisto.

Okkonen, Tuula (2004). Lapsen terveyskäsityksestä lapsen terveyden yhteistoiminnalliseen edistämiseen – From child’s health view to co-operative promotion of child’s health. Kuopio: Kuopion yliopisto.

Koponen, Jonna (2012). Kokemukselliset oppimismenetelmät lääketieteen opiskelijoiden vuorovaikutuskoulutuksessa. Tampere: Tampere University Press.

Honkakoski, Arja (2017). Taiteen ja sosiaalisen työn rajalla : Kohtauspaikkana draama. Rovaniemi: Lapin yliopisto.

Draama ja teatteri hengellisissä yhteyksissä ​

Kinnunen-Riipinen, Lilja (2000). Teatteri kirkossa vai kirkko teatterissa : Kirkkonäytelmä suomessa 1980-luvulla 1960- ja 1970-lukujen kehitys taustanaan. Helsinki: Helsingin yliopisto, Käytännöllisen teologian laitos. ​

Draama kuntoutuksen työvälineenä

Pulli, Tuula (2010). Totta ja unta : Draama puhe- ja kehitysvammaisten ihmisten yhteisöllisenä kuntoutuksena ja kokemuksena. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto.​

Osallistava teatteri

Rusi-Pyykönen, Mari (2020). Hetkestä syntynyttä : suunnanmuutoksia ja uudenlaista otetta osallistavan teatterin käytäntöihin. Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu, esittävien taiteiden tutkimuskeskus, Helsinki

Fyysinen teatteri, sanaton teatteri

Kumpulainen, Seppo (2011). Hikeä ja harmoniaa : liikunnan ja fyysisen ilmaisun opetus Suomen Teatterikoulun ja Teatterkorkeakoulun näyttelijänkoulutuksessa vuosina 1943-2005. Acta Scenica. Teatterikorkeakoulu, esittävien taiteiden tutkimuskeskus. Helsinki.

​Tångeberg-Grischin, Maya (2011). The Techniques of Gesture Language – a Theory of Practice. Acta Scenica. Teatterikorkeakoulu, esittävien taiteiden tutkimuskeskus. Helsinki.