Yhdistys

teatteripedagogiikkaa maassamme sekä toimia teatterin ja draaman opetusalan yhdistysten ja henkilöiden foorumina.
FIDEA perustettiin vuonna 1972 ja sillä on jäseniä eri puolilla Suomea. Jäsenistö koostuu opettajista, ohjaajista ja opiskelijoista, jotka käyttävät teatteria/draamaa pedagogisesti työssään.

Kuva: Hobin Centrepointe Studio Theatre

FIDEAn tehtävä on

 • edistää teatteritaiteen ja draaman oppiaineen tunnettuutta ja asemaa yleissivistävissä kouluissa
 • kehittää draaman ja teatteritaiteen opettajien opettajankoulutusta
 • kehittää draaman ja teatteritaiteen opetuksen työelämän rakenteita
 • tuoda alan toimijoita yhteen ja mahdollistaa verkostoitumista​

Kotimaassa FIDEA

 • järjestää itsenäisesti ja yhteistyössä koulutustilaisuuksia
 • pitää yhteyttä alan oppilaitoksiin
 • seuraa alan tapahtumia, tutkimusta ja kirjallisuutta ja tiedottaa niistä
 • toimii alan ammattilaisten ja yhdistysten yhteistyötahona ja keskustelufoorumina

FIDEA kansainvälisesti

 • pitää yhteyttä eri maiden järjestöihin ja alan kouluttajiin
 • välittää tietoa alan ulkomaisista kongresseista ja tapahtumista jäsenistölle
 • on IDEA:n (International Drama/Theatre and Education Association) jäsen
 • on AITA/IATAn (International Amateur Theatre Association) jäsen